[image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”8972″][text_output]

Miljövänlig pickup ISUZU först på marknaden

Alla ISUZU av senaste generation (modellår 2017 eller nyare) är nu godkända att köras på det fossilfria bränslet HVO100! Möjligheten att köra på HVO100 hjälper brukaren att på ett enkelt sätt minska sin miljöpåverkan.

“Vi är stolta över att vara först i Sverige med att godkänna användandet av HVO100 till pickuper”

HVO100

Alla nya ISUZU är godkända att köras på det fossilfria bränslet HVO100. Bränslet tillverkas av restprodukter från bl.a. skog- och matproduktion och är 100% fossilfritt. Bränslet reducerar CO2-utsläppen med upp till 90 % och NOx-utsläppen med upp till 30 %, jämfört med vanlig fossil diesel.

Trygghet

Godkännandet av HVO100 skapar flexibilitet där man kan tanka både fossilfritt HVO100 samt vanligt diesel. Självklart påverkar detta inte vår unika last- och dragförmåga. Detsamma gäller vår starka nybilsgaranti på 5 år eller max 10 000 mil.
 

Varmt välkommen till oss på Maskincentrum i Bockara!

[/text_output][map]

[/map]

[text_output]

 Vanliga frågor om HVO100

[/text_output][accordion][accordion_item title=” Är det skillnad på HVO100 och ”miljödiesel/biodiesel”?”]
Ja, HVO100 är vad det låter som – 100% vegetabiliska oljor och ger en reducering av växthusgaserna med upp till 90% i jämförelse med fossil diesel. ”Miljödiesel/biodiesel” räknas in som konventionell diesel och kan bestå av olika grader av inblandning. Det mesta som idag säljs som diesel har delvis blandats med HVO, tallolja, RME och liknande.
[/accordion_item][accordion_item title=”Är HVO100 bättre än RME?”]
RME står för rapsmetylester och är därmed lika icke-fossilt och förnybart som HVO. Det går dock inte att köra en bil på 100% RME, därför används det enbart som låginblandning. Rapsoljan påstås dessutom avge cancerogena gaser vid tankning.
[/accordion_item][accordion_item title=”Vart kan jag tanka HVO100?”]
Generellt finns HVO100 att tanka där man tankar lastbilar. Etablerade aktörer som Circle K och Shell erbjuder idag ett stort antal vanliga stationer med HVO100 och utbyggnaden går snabbt framåt.
[/accordion_item][accordion_item title=”Vart kan jag tanka HVO100?Kan man blanda HVO100 med konventionell diesel?”]
Ja. Om man av olika anledningar inte kan tanka HVO100 möter det självklart inget hinder att köra på konventionell diesel.
[/accordion_item][accordion_item title=”Biodiesel kan orsaka påväxt i tanken. Hur är det med HVO100?”]
Eftersom HVO100 är mer syrefattigt än konventionell diesel är risken för påväxt snarare mindre vid användning HVO100.
[/accordion_item][accordion_item title=”Biodiesel kan orsaka påväxt i tanken. Hur är det med HVO100?Gäller fabriksgarantin om man kör med HVO100?”]
ISUZUs senaste motor (1.9l) som är av modellår 2017 eller fungerar alldeles utmärkt. Därför har fabriken sagt OK och alla garantier gäller som vanligt och under samma förutsättningar som står beskrivet i ditt Service- och Garantihäfte.
[/accordion_item][/accordion]